Copyright

Alle gegevens van deze website (tekst, foto┬┤s, afbeeldingen, videobeelden) zijn eigendom van Klop Innovations b.v. en haar zusterorganisaties.
Deze gegevens mogen overgenomen en gebruikt worden indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

– De gegevens en materialen worden ongewijzigd geplaatst,
– Vermelding van bron: www.klopinnovations.com
– Melding van plaatsing aan Klop Innovations b.v.