Gezonder werken

Ook tegelzetters kunnen stofvrij werken

Voortaan kunnen de vakmensen van Tegelzettersbedrijf Oostbörg het zaag- en slijpwerk aan tegels stofvrij uitvoeren op de werkplek in de badkamer of keuken. De Airbo 2401 stofzuiger zorgt dat de tegelzetters niet meer telkens naar buiten hoeven om te slijpen.

Wegens gebrek aan een goede stofafzuiging moesten de vakmensen van Tegelzettersbedrijf Oostbörg alle zaag- en slijpwerkzaamheden tot voor kort buiten uitvoeren. Ook bij slecht weer moest de tegelzetter heen en weer lopen. Als voorzitter van de Bovatin regio midden, wilde Jeroen Börger een positief voorbeeld stellen voor de hele branche.

Op advies van KLOP Innovations kocht hij de Airbo 2401 stofzuiger, waarmee het probleem van stofoverlast in één keer was opgelost. Nu kunnen de vakmensen hun zaag- en slijpwerkzaamheden volledig stofvrij uitvoeren in de badkamer of keuken.

Hoeveel stofoverlast kan ik verwachten? Nou, helemaal geen, mevrouw!

Vertrouwen van de klant

Door het werken met de AirBo zie je niet alleen een grotere tevredenheid onder de medewerkers, maar ook opdrachtgevers zijn zeer ingenomen met het stofvrij werken. Ze gaan met veel meer vertrouwen de uitvoering van een renovatie of afbouw tegemoet, wetende dat de omgeving volledig schoon blijft. Want dat is toch een van de eerste voorwaarden die mensen stellen: “Hoeveel stofoverlast kan ik verwachten? Nou, helemaal geen, mevrouw!” Men kan het nauwelijks geloven. In dit geval doet zien dan ook echt geloven!

Maak kennis met Tegelzettersbedrijf Oostbörg b.v.: www.oostborg.nl

Deze week nog gezonder werken?

Neem vandaag contact op met Klop Innovations!

De uitvinders van Gezond Werken.

Gezondheidsproblematiek

Als u kwartshoudendstof inademt, kan dat ernstige longaandoeningen verzoorzaken.
Diep in de longen kunnen de kwartsstofdeeltjes bindweefselvorming veroorzaken. Dat wordt longfibrose of ook wel stoflongen (of silicose) genoemd.
Het longweefsel kan dan minder zuurstof opnemen en wordt minder elastisch.
Dat kan betekenen dat u bij inspanning kortademig en benauwd wordt, gaat hoesten en last krijgt van pijn op de borst.

Hoe meer stof u heeft ingeademd, hoe meer schade er ontstaat. En die schade is niet meer te herstellen.
Het verraderlijke is dat de meeste mensen in eerste instantie niet eens zoveel van merken, pas op latere leeftijd krijgt men er echt last van.
Kwarts is inmiddels ook opgenomen op de lijst van kankerverwekkende stoffen, blootstelling eraan kan longkanker veroorzaken.

Op de werkplek moet rekening gehouden worden met de aanwezigheid van fijnstof en moeten de nodige maatregelen genomen worden met betrekking tot stof-afzuiging en luchtreiniging. De aanvaardbare aanwezigheid van stof wordt weergegeven in de MAC-waarde.

Officiële definitie MAC-waarde

De MAC is een bestuurlijk vast te stellen Maximaal Aanvaardbare Concentratie van een gas, damp, nevel of van een stof in de lucht op de werkplek. Bij de vaststelling ervan wordt zoveel mogelijk als uitgangspunt gehanteerd dat die concentratie bij herhaalde blootstelling ook gedurende een langere of zelfs een arbeidsleven omvattende periode – voor zover de huidige kennis reikt – in het algemeen de gezondheid van zowel de werknemers als hun nageslacht niet benadeelt.

Voorbeelden van hoeveel keer de MAC-waarde vrijkomt bij werkzaamheden in steenachtig materiaal:

ActiviteitKwartsstof in de lucht (mg/m³) gedurende werkzaamheidOverschrijding
Zagentot ca. 15 (mg/m³)200 x te veel
Frezen (sleuven)tot ca. 15 (mg/m³)200 x te veel
Frezen (vlakken)tot ca. 15 (mg/m³)200 x te veel
Borentot ca. 2,5 (mg/m³)33 x te veel
Schuren/slijpen van vlakkentot ca. 15 (mg/m³)200 x te veel
Vegentot ca. 1,0 (mg/m³)13 x te veel

Wetgeving

Werkgevers moeten er voor zorgen dat de blootstelling aan schadelijk stof zoals kwartsstof onder een vastgestelde hoeveelheid blijft. In de wet zijn daarvoor grenzen vastgelegd; de eerder genoemde MAC-waarde. De MAC-waarde voor kwartsstof is 0,075 mg/m3. Dat betekent in de praktijk dat een laagje van 0,5 cm in een plastic bekertje in de lucht mag zweven in een ruimte die vier meter hoog is en zo groot als een voetbalveld.
De arbeidsinspectie gaat de komende jaren vooral controleren in sectoren en bedrijven met relatief gevaarlijk werk en een grote kans op ongevallen en gezondheidsrisico’s. In navolging van het SER-advies van 2004 zijn een aantal bepalingen van de Arbowet inzake ernstige gevaren en grote risico’s op de werkplek ook geldig voor ZZP-ers en meewerkende werkgevers. De boetebedragen voor onveilige werksituaties zijn onlangs verhoogd van € 11.345,- naar € 22.000,-.

Afzuiging

Bij stofafzuiging dient gewerkt te worden met stofzuigers met een hoog vangstrendement (IEC norm 60335-2-69). Afhankelijk van het type stof onderscheidt de norm drie klassen:

KlasseToepassingsgebiedBenodigd vangstrendement
H voor Hoog risicoStof met grenswaarde ≤ 0,1 mg/m³99,995 %
M voor Middelmatig risicoStof met grenswaarde > 0,1 mg/m³99,5 %
L voor Laag risicoStof met grenswaarde > 1 mg/m³95 %